Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

01. september 2023

Pärnu Haigla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Pärnu Ühisgümnaasium sõlmisid koostöölepingu

Urmas Sule, Ulvi Kõrgemaa, Anneli Rabbi

1.septembril sõlmiti Pärnu Ühisgümnaasiumi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Pärnu Haigla vahel kolmepoolne koostööleping, mille alusel saavad esimesed Ühisgümnaasiumi gümnasistid läbida valikkursuse „Meditsiin ja tervishoid“.

1.septembril sõlmiti Pärnu Ühisgümnaasiumi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Pärnu Haigla vahel kolmepoolne koostööleping. Selle alusel saavad esimesed Ühisgümnaasiumi gümnasistid läbida valikkursuse „Meditsiin ja tervishoid“. Lepingu allkirjastasid Pärnu Haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa ja Pärnu Ühisgümnaasiumi direktor Anneli Rabbi.

Mõte koostööks sai alguse koolist, kus erinevate õpiürituste raames oli õpilastel suur huvi meditsiini ja tervishoiu valdkonna vastu. Kui Pärnu Haigla Kiirabi viis koolis läbi „Sinu käed päästavad elu“ koolitust, oli huvilisi rohkem kui kohti. Tervishoiu suunalist valikkursust gümnasistidele on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool varasemalt pakkunud nii Tallinnas, Kohtla-Järvel kui ka Pärnus. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Pärnu Haigla vaheline koostöö õendusõppe alal sai alguse juba 2014.a. On märkimisväärne, et Pärnu Ühisgümnaasiumi noortele pakutava valikkursuse läbiviimisesse panustavad kõik haigla töötajad, kõrgkooli õppejõud ja tudengid pilootaastal tasuta.

„Meditsiin ja tervishoid“ valikkursus viiakse suures osas läbi Pärnu Haiglas, sest seal on võimalus kasutada õppetööks sisustatud õppeklassi ja kõiki vajalikke töövahendeid. Õppetöö planeerimisel on lähtutud õpilaste teadmistest antud valdkonnas. Õpetamise protsessi on kaasatud nii haigla personal kui ka õe eriala õppivad tudengid. Kursusel käsitletakse anatoomia, füsioloogia, inimese elukulgu, hoolduste aluste, esmaabi ja traumakäsitluse, kiirabi- ja meeskonnatöö, haiglahügieeni ja haiglatöö korralduse, vaimse tervise ja toimetuleku, riskikäitumise ja ennetustöö teemasid ning õpitu praktikas kasutamist saavad osalejad proovida ühel suurõnnetuse õppusel. Kõik osapooled peavad oluliseks eelkõige just noortes tervishoiu valdkonna vastu huvi äratada ja gümnasistide karjäärivalikute tegemisele kaasa aidata. Särasilmsed noored on igal pool, eriti aga tervishoius väga oodatud.

Pärnu Ühisgümnaasiumi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Pärnu Haigla koostöös loodud valikkursus „Meditsiin ja tervishoid“ on praktilise väärtusega. Samas annab õpilastele võimaluse koolis õpetatavate erinevate kohustuslike ja valikainete olulisust mõista ning seoseid luua. Valikkursuse läbinutele väljastatakse kursuse lõpus tunnistus esmaabi koolituse läbimise kohta ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse õppekavale kandideerimisel ühe lisapunkti.