Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);

  • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);

  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).  

 

Kõigile puuduva töövõimega (sh töötavatele, õppivatele ja töötuna registreeritutele) inimestele osutatakse vaid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, mida saab taotleda Sotsiaalkindlustusametist.

NB! Tööalast rehabilitatsiooni teenust Pärnu Haigla ei osuta!

Koostatud/Ajakohastatud 19.05.2021