Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Erialaliidud

Õendus on tervishoiu valdkonda kuuluv iseseisev kutseala ja teadusharu (õendusteadus), mille ülesandeks on aidata inimest, nii haiget kui tervet, tema tervise kaitsmisel ja taastamisel ning haiguste preventsioonil. Eesmärk on tagada parem juurdepääs tervishoiuteenustele, selekteerida vajadusel haiged, kes vajavad koheselt eriarsti konsultatsioone.

Tervishoius meeskonnana toimetades suudame pakkuda kvaliteetsemat ja patsiendikesksemat tervishoiuteenust. Iseseisva vastuvõtu käigus saab patsient esitada küsimusi, samuti on võimalus patsiendiõpetusmaterjale koju kaasa saada.

Eesti Õdede Liit (edaspidi EÕL) on õenduse valdkonnas tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid ühendav ametiühing, mille tegevus rajaneb demokraatlikele põhimõtetele ja ühistegevusele ning mille  asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

Õdede Liit lähtub oma tegevuses neljast põhiväärtusest: professionaalsus, hoolivus, inimkesksus ja koostöö.  
Õdede Liit on ühtaegu nii tervishoidu edendav kutseorganisatsioon kui ka õdesid esindav ametiühing. 

Pärnumaa on õdede liidu liikmete arvu poolest Tallinna ja Tartu järel kolmandal kohal. Suure osa meie liikmetest moodustavad Pärnumaa suurima tööandja ja ühtlasi suurima tervishoiuasutuse, Pärnu haigla õed ja ämmaemandad.  Samas on meie hulgas ka palju Pärnu pereõdesid ja hambaraviõdede seltsingu liikmeid ning aktiivseid õdesid kogu Pärnumaalt.

 

Eesti Ämmaemandate Ühing (edaspidi EÄÜ) on üle-eestiline, vabatahtlik, sõltumatu, ämmaemandusalal tegutsevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid ühendav ametiühing, mille  tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel  ja ühistegevusel. EÄÜ missiooniks on arendada ja edendada ämmaemandust ning ämmaemandusalast haridust eesmärgiga tõsta emadele, vastsündinutele ja peredele pakutavate tervishoiuteenuste taset koostöös kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle tegevus ei ole vastuolus EÄÜ tegevusega.

Ämmaemand – kure ametlik esindaja Eestis.

Koostatud/Ajakohastatud 06.12.2023