Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Erialaliidud

Õendus on tervishoiu valdkonda kuuluv iseseisev kutseala ja teadusharu (õendusteadus), mille ülesandeks on aidata inimest, nii haiget kui tervet, tema tervise kaitsmisel ja taastamisel ning haiguste preventsioonil. Eesmärk on tagada parem juurdepääs tervishoiuteenustele, selekteerida vajadusel haiged, kes vajavad koheselt eriarsti konsultatsioone.

Tervishoius meeskonnana toimetades suudame pakkuda kvaliteetsemat ja patsiendikesksemat tervishoiuteenust. Iseseisva vastuvõtu käigus saab patsient esitada küsimusi, samuti on võimalus patsiendiõpetusmaterjale koju kaasa saada.

 

Teil on suurepärane võimalus tutvuda Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011-2020 tutvustava videoga: "Kaheksa sammu inimese tervise heaks" (video pikkus 21:13 min.).

Eesti Õdede Liit (edaspidi EÕL) on õenduse valdkonnas tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid ühendav ametiühing, mille tegevus rajaneb demokraatlikele põhimõtetele ja ühistegevusele ning mille  asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

Pärnumaa on õdede liidu liikmete arvu poolest Tallinna ja Tartu järel kolmandal kohal. Suure osa meie liikmetest moodustavad Pärnumaa suurima tööandja ja ühtlasi suurima tervishoiuasutuse, Pärnu haigla õed ja ämmaemandad.  Samas on meie hulgas ka palju Pärnu pereõdesid ja hambaraviõdede seltsingu liikmeid ning aktiivseid õdesid kogu Pärnumaalt.

EÕL Pärnu piirkondliku ühenduse tegevust juhib 16 liikmeline volikogu, kuhu kuuluvad õdede liidu Pärnu piirkondliku ühenduse esimees, -aseesimees, usaldusisikud, õdede liidu erialaseltsingute ja erialaühingute esindajad Pärnumaal ning  Pärnu haigla õendusjuht. 

Eesti Ämmaemandate Ühing (edaspidi EÄÜ) on üle-eestiline, vabatahtlik, sõltumatu, ämmaemandusalal tegutsevaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid ühendav ametiühing, mille  tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel  ja ühistegevusel. EÄÜ missiooniks on arendada ja edendada ämmaemandust ning ämmaemandusalast haridust eesmärgiga tõsta emadele, vastsündinutele ja peredele pakutavate tervishoiuteenuste taset koostöös kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle tegevus ei ole vastuolus EÄÜ tegevusega.

Ämmaemand – kure ametlik esindaja Eestis

Koostatud/Ajakohastatud 15.06.2021