Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Ligipääsetavuse teatis

See veebileht kuulub SA Pärnu Haigla ja me soovime, et www.ph.ee on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega. Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui veebilehe ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Nõuetele vastavuse olek

See veebileht vastab osaliselt ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu.

Alljärgnevalt toome välja sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad:
Ekraanilugejad loeb listis olevad täpid ette (nt bullet, mumm).
Kaardi peal on olulist infot EMO-sse tulemise kohta, kui selle alt tekst on "Emo kaart", mis ei anna seda infot edasi.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.1.1.

Lehe pealkiri on H1 ning jaluses "SA Pärnu Haigla on H3, H2 tase on vahele jäetud. Alamlehel puudub H1 pealkiri.
VoiceOver ei ütle, et erinevate teenuste alamlehtedel on teemade all on listid.
Rehabilitatsiooniteenus on H1 ning "Lisainfo rehabilitatsiooniteenuse kohta" on H3. 

JAWS ei loe tabeli lahtreid ette lugedes nende päist.
Tagasiside vorm näeb välja nagu pealkiri, kuid ei ole koodis märgitud pealkirja elemendina.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.1

Kirjuta meile oma kogemusest ... täida ära allolev vorm. viitab asukohale.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.3

Iphone 5/SE püstises vaates tekib kahtepidi kerimine.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.4

Alamlehel puuduvad kasutaja kohta infot koguvad vormiväljad.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.5

Lingid on sama värvi nadu tavatekst. Jaluses olev aadress, telefoninumber ja meiliaadress on lingid, kuid ei ole muust tekstist eristatud. Paljud valitud elemendid on eristatud ainult värviga, mis on eriti kõrgkontrastsuse režiimis väga vähe eristatavad (valge vs helekollane).

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.1

Kõrgkontrastuse vaates on enamus päisest ja menüüst valge või helekollane tekst valgel. Kontrastsus on 1:1 või 1.08:1 ehk loetamatu.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.3

Alates 300% suurendusest ei ole menüü kasutatav (menüü elemendid ei ole nähtavad).

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.10

Karusselli ei saa peatada, panna pausile või peita. Alamlehel puudub automaatselt liikuv ja dünaamiline sisu.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.2.2

Mobiilivaates menüüd avades peab liikuma tagurpidi, et liikuda menüü sisse.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.3

JAWS ja NVDA loevad uudiste juures pildi ja teksti ette kui eraldi elemendid ning kõigi kohta ütlevad "link", seega on tegemist korduvate linkidega.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.4

Otsingutulemustel (rippmenüü) puuduvad fookusstiilid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.2.4.7

Stiilivahetaja vaikimisi raadionupud on inglisekeelsed "Default" Liigu põhisisu juurde link on inglisekeelne "Navigate to content". Keelekoodid puuduvad.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.1.2

Vigased väljad ei ole eristatud ning ei teki veateateid.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.1

Otsingukastil puudub silt ja/või selgitus.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.3.2

VoiceOver ei ütle, kui karusselli kaarti vahetatakse. JAWS ja NVDA ütlevad karusselli kaartide kohta "1 of 2, tab". Ei maini selle nime. JAWS loeb "Vaegnägijatele", "Registratuur" jne linkide juures ikooni ette kui lingi ning teksti ette kui tavateksti.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.2

Tuvastati puudujääke WCAG-st standardisse EN 301 529 V3.2.1 (2021-03) üle võetud nõuete hulgas.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.6

Kirjastiili suuruse muutmisel läheb "Vereloovutus" tekst osaliselt bänneri pildi taha.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.7

Domeenil puudub avaldatud tehniline info, kuid on olemas stiilivahetaja. Igal alamlehel peab stiilivahetaja uuesti seadistama, see lähtestub iga kord lehte vahetades, mis on väga ebamugav.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 12.1.1

Domeenil ph.ee avaldatud dokumentides esineb mitmeid ligipääsetavuse puudujääke.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 10.1.3.1, 10.1.3.5, 10.1.4.10, 10.2.1.1, 10.2.4.2, 10.2.4.3, 10.2.5.2, 10.4.1.2

 
Tagasiside

Me püüame pidevalt parandada käesoleva veebilehe ligipääsetavust.
Kui te soovite anda tagasisidet või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate mailiaadressi kaudu, vastame 5 tööpäeva jooksul.

E-post: klienditeenindus@ph.ee

 

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: info@ttja.ee

Telefon: 667 2000

Teatise koostamine

Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud välispartneripoolt läbi viidud hindamise põhjal.

Käesolev teatis on koostatud 07.11.2023.

Koostatud/Ajakohastatud 20.02.2024