Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Diagnostikateenistus

Diagnostikateenistus on struktuuriüksus, mis korraldab laboratoorset diagnostikat, patomorfoloogilist ja patoanatoomilist diagnostikat, vabatahtlikku tasuta doonorluse arendamist, vere ja verekomponentide valmistamist, immuunohematoloogilist diagnostikat ja hemotransfusioloogiaalast tegevust. Kliinikute, meditsiiniliste teenistuste ja teiste tellijate kindlustamist vere ja verekomponentidega, osutades teenuseid mitte ainult Pärnu Haiglale vaid tervele Pärnu maakonnale.

Diagnostikateenistuse struktuuriüksused on:

  • labor
  • patoloogiüksus
  • verekeskus

­

Labori töövaldkonnaks on laboratoorne diagnostika, sh hematoloogilised, biokeemilised, immunoloogilised, toksikoloogilised, mikrobioloogilised, molekulaardiagnostilised ja immunohematoloogilised analüüsid, ja transfusioloogiaalase töö korraldus haiglas.

Patoloogiaosakonna töövaldkonnaks on patohistoloogiline ja tsütoloogiline diagnostika ning patoanatoomiliste lahangute läbiviimine.

Verekeskuse töövaldkonnaks on vabatahtliku tasuta doonorluse arendamine, vere ja verekomponentide valmistamine, säilitamine ja väljastamine.

Kõik osakonnad on varustatud kaasaegse tehnoloogiaga ning seal töötab kõrgelt kvalifitseeritud personal.

Asukoht

Töötajad