Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Labor

Pärnu Haigla labor pakub laboratoorse diagnostika teenust kogu Pärnu maakonnas. Laboris teostatakse hematoloogilisi, biokeemilisi, immunoloogilisi, toksikoloogilisi, mikrobioloogilisi ja molekulaardiagnostilisi analüüse. 

Loodud transpordiring külastab regulaarselt linna ja maakonna perearste, võimaldades patsiendil vereanalüüse anda oma perearsti juures.

Koostööpartneritele on kättesaadavad saatekirjad,  proovivõtu käsiraamat ja analüüside vastuste vaatamine.

 

Info laboris teostatavate analüüside kohta:

 (☼-ga tähistatud uuringud või proovimaterjalid ei kuulu labori akrediteerimisulatusse)

Uuringud, mis pole eelneva faili loetelus toodud, edastatakse teistesse laboritesse.

Analüütilised kvaliteedinäitajad 2023

Uuringute ringlusajad

Pärnu Haigla labor on akrediteeritud standardi ISO 15189 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded“ järgi.

 

Labori kontaktid (nõustajad)

Ruth Pulk

laboriarst

447 3570

ruth.pulk@ph.ee

Anneli Pärn

ülemõde, preanalüütika

447 3573

anneli.parn@ph.ee

Anne-Ly Sirel

kliinilise keemia vastutav laborispetsialist

447 3572

anne-ly.sirel@ph.ee

Ülle Laaring

mikrobioloog

447 3578

ulle.laaring@ph.ee

Aiki Järviste

mikrobioloog

447 3578

aiki.jarviste@ph.ee

Kristi Lindmäe

transfusioloogia vastutav õde

447 3589

kristi.lindmae@ph.ee

Liina Lelebina

molekulaardiagnostika laborispetsialist

447  3579 liina.lelebina@ph.ee
labori registratuur

447 3557

 

proovide vastuvõtt

447 3574

 

kliinilise keemia labor/valvebioanalüütik

447 3575

 

Koostatud/Ajakohastatud 09.04.2024