Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalhoolekande teenus, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööleasumist.

Rehabilitatsiooniteenus on eesmärgipärane. Teenuse eesmärk on õpetada ja arendada puudega inimese igapäevaelu oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenus jaguneb:

  • sotsiaalne rehabilitatsioon

  • tööalane rehabilitatsioon

 

Teenusele registreerimiseks peab olema väljastatud suunamiskiri Sotsiaalkindlustusametilt või Eesti Töötukassalt (hetkel ei osuta). Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ja tööalase rehabilitatsiooni teenust ei või saada samaaegselt.

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Pärnu Haigla kõrval asuvas Ristiku Tervisekeskuses 0-korrusel, Ristiku 1. Haiglasse saab linnaliinibussidega nr 14, 17 (peatus: HAIGLA). Busside sõidugraafikud leiab www.peatus.ee.

Haiglas on loodud tingimused liikumispuudega inimestele juurdepääsuks: kaldtee ja liftid. Puuduvad eraldi kohandatud tingimused nägemis- ja kuulmispuudega isikutele.

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine ja info küsimine:

E-R kell 8:00-16:00. Vajalik on etteregistreerimine telefonil 449 4833 või e-posti aadressil rehabilitatsioon[at]ph.ee.

Lisainfo rehabilitatsiooniteenuse kohta:

Koostatud/Ajakohastatud 18.05.2021