Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Apteek

Pärnu Haigla apteegi töö peamiseks eesmärgiks on tagada ravimite ja meditsiinitarvikute käitlemine vastavalt seadlusandlusele ning toimida ostukeskusena vastavalt Pärnu Haiglas kehtestatud eesmärkidele. Samuti nõustab apteek ravimitega seonduvates küsimustes Haigla arste ja õdesid.

Apteegi kollektiiv koosneb juhatajast, assistenist, proviisoritest, farmatseutidist ja abilistest.

Koostöös erialaühenduste, õppe- ja teadusasutustega on apteegi ülesandeks ka tervishoiualaste uuringute läbiviimises osalemine nii kodu- ja välismaiste partneritega kui ka teaduslike kongresside, konverentside, seminaride ja nõupidamiste korraldamises osalemine.

Uute erialaspetsialistide koolitamises on apteegil tähtis roll ka farmaatsiaüliõpilaste ja -õpilaste praktika juhendamisel.

Asukoht

Töötajad