Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Haigla

Pärnu Haigla on hea mainega Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne- , Saare– ja Hiiumaa elanikke teenindav keskhaigla. Rolli täitmisega kaasneb lahutamatult ka vastutus tagada kõigile abivajajatele kvaliteetne ja ööpäevaringselt kättesaadav arstiabi. Suveperioodil, kui Pärnu linna külastavad sise- ja välisturistid tuleb haiglal teenindada  üle  300 000 patsiendi. 

Tänaseks on Pärnu Haigla Pärnumaa suurim tööandja, kus töötab üle 1300 inimese. Statsionaarides on 429 litsentseeritud profiilset voodit (sh. õendus-ja hoolduskeskus), milledel ravitakse aastas kuni 15 000 haiget. Arstlikke erialasid on üle 31 ja ambulatoorseid visiite tehakse aastas ligi 238 000.  

Haigla paikneb neljas erinevas hoones, Pärnu linna erinevates osades. Ristiku tn. 1 haiglahoones, kus osutatakse statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi, on kaasaegsed ravi- diagnostika võimalused.  Igas palatikorpuses on kaasaegselt sisustatud õepost, mis tagab kiire info liikumise ja operatiivse abi. Haiglas on loodud patsientidele väga head olmetingimused ning kogu haigla piirkond on kaetud WiFi võrguga.

Pärnu Haigla missiooniks on parandada ning toetada inimeste tervist ja elukvaliteeti. 

Pärnu Haigla visioon on olles usaldusväärne, uuendusmeelne ja hooliv ravimeeskond, pakume inimestele õiget teenust, õigel ajal  ja õiges kohas kogu elukaare vältel.

Pärnu Haigla põhiväärtusteks on: asjatundlikkus, koostöö, vastutus ja hoolivus.

  • Asjatundlikkus

Hindame iga töötaja erilisust, toetame nende elukestvat arengut. Täidame tööülesandeid nii, et inimeste elukvaliteet paraneb läbi kõrgetasemelise ja teaduspõhise teenuse.

  • Koostöö

Teeme koostööd patsientide, nende omaste, kolleegide, koostööpartnerite ning kogukonnaga ühiselt kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks. Loome usaldusväärse, avatud ning koostööalti õhkkonna.

  • Vastutus

Võtame vastutuse oma töö ja otsuste eest. Igal haigla töötajal on roll haigla toimimises. Austame ja tunnustame igaühe panust.

  • Hoolivus

Hoolime endast, oma patsientidest ja kolleegidest. Oleme abivalmid ja tagame võimalikult hea enesetunde. Märkame inimest enda kõrval.


Haigla kuus erinevat korpust asuvad järgnevatel aadressidel:

Verekeskus Metsa 1

Metsa 1 (Verekeskus)

Koostatud/Ajakohastatud 30.10.2023