Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Haigla juhtimine

Pärnu Haigla on loodud sihtasutusena vastavalt sihtasutuse seadusele ning registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris. Seaduse kohaselt on sihtasutusel kaks põhilist juhtimisorganit: sihtasutuse nõukogu ja sihtasutuse juhatus.

Sihtasutuse nõukogu on sihtasutuse puhul kõrgeimaks juhtimistasandi organiks. Vastavalt sihtasutuse seaduse paragrahvile 24 kavandab nõukogu haigla tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

haigla

Vastavalt SA Pärnu Haigla põhikirjale on nõukogu 7- liikmeline ning liikmete volitused kestavad 5 aastat.

Sihtasutuse juhatus on haigla igapäevast tegevust suunav organ, mis juhib ja esindab sihtasutust.

Pärnu Haigla majandustegevus on jaotatud funktsionaalselt kolme üksusesse:

kliinikud (4) - kliinilise põhitegevuse üksused;
meditsiinilised teenistused (7) - kliinikuid teenindavad üksused;
tugiteenistused (6) - administratiiv-majanduslikud üksused.

 

Koostatud/Ajakohastatud 22.12.2022