Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Sotsiaaltööteenus

Tervishoiu sotsiaaltöö teenus on haiglas ravil oleva inimese nõustamine ja toetamine toimingutes ja tegevustes, mis jäävad väljapoole tervishoiutöötaja tegevuspädevust ja ei ole seotud tervishoiuteenuse osutamisega, kuid on vajalikud inimese igapäevase toimetuleku ja elukvaliteedi tagamiseks ja toetavad inimese toimetulekut haiglaravi lõppedes.

Teenuse käigus nõustatakse ja toetatakse nii patsienti, tema lähedasi ja teisi tugivõrgustiku liikmeid ning vajadusel ka haigla töötajad.

Sotsiaaltöö teenuse osutamise tellib haigla tervishoiuteenuse osutaja – raviarst või õde.

Sotsiaaltöötaja tegevused on:

Annab infot patsiendile ja teistele juhtumiga seotud osapooltele:

 • sotsiaalhoolekandealase seadusandluse kohta;

 • riigi poolt pakutavate toetuste (peretoetused, pensionid, puuetega inimeste toetused jne) ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;

 • kohalike omavalitsuste poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;

 • eraorganisatsioonide poolt pakutavate toetuste ja teenuste ning nende taotlemise korra kohta;

 • hooldusteenuste kohta (koduõendus, hooldusravi, päevakeskused, koduhooldus jne);

 • puuetega inimeste rehabilitatsiooniga seonduva kohta:

       • rehabilitatsiooni üldised põhimõtted;

       • rehabilitatsiooniplaani sisu tutvustus ja koostamise põhimõtted;

       • puude raskusastme määramine, toetuste taotlemise protsess ja tingimused;

       • puude raskusastme vaidlustamine.

Nõustab patsienti ja/või tema lähedasi/võrgustikuliikmeid:

 • haiguse ja/või puudega seotud raskuste korral;

 • perevägivalla korral;

 • kooli-/tööprobleemide korral;

 • võimaluste osas haiglast väljakirjutamisel;

 • elukohaprobleemide ja/või hooldusvajaduse korral;

 • kriisiolukorras.

 

Toetab ja juhendab:

 • patsienti asjaajamisel – dokumentide taotlemine ja vormistamine erinevates ametiasutustes;

 • sobivate toetavate teenuste leidmisel ja nende kättesaamisel.

 

Korraldab ja koordineerib:

 • olemasolevaid ressursse ja otsib lisaressursse tagamaks paremat igapäevaelu kvaliteeti;

 • koostööd erinevate spetsialistidega lähtuvalt juhtumi iseärasustest.

 

Osaleb geriaatrilise hindamise teenuse osutamisel.

Sotsiaaltööüksuse töötajad:

Triin Lehe, telefon 447 3386, e-posti aadress triin.lehe@ph.ee
Helen Soosalu, telefon 447 3386, e-posti aadress helen.soosalu@ph.ee
Olesja Kaur, telefon 449 4857, e-posti aadress olesja.kaur@ph.ee
Merili Mengel, telefon 449 4857, e-posti aadress merili.mengel@ph.ee
 

Koostatud/Ajakohastatud 22.02.2024