Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Juhatus

Sihtasutust Pärnu Haigla juhib juhatus, mis tegutseb vastavalt sihtasutuste seadusele ja Haigla põhikirjale. Juhatuse liikmed  valib haigla nõukogu ning tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatus ja selle liikmed esindavad haiglat seadustes ja teistes õigusaktides ning haigla põhikirjas ettenähtud korras ja tingimustel.

Urmas Sule

Urmas Sule, juhatuse esimees

Urmas Sule sündis Tartus, lõpetas M. Härma nimelise Tartu II Keskkooli ja 1989. a Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, omandades anestesioloogi kutse. Dr Sule töötas 1990. a Armeenia Spitaki maavärina tagajärgede taastamise grupis arstina ning aastail 1990-1994 Tartu Maarjamõisa haigla intensiivraviosakonnas anestesioloogina, saades 1993. a anestesioloogi II kategooria. Alates 1994. a töötab Urmas Sule Pärnu Haiglas, millest esimesed 6 kuud peaarsti asetäitjana kirurgia alal ja peale seda peaarstina ning alates 2000. a kuni tänaseni SA Pärnu Haigla juhatuse esimehena. Urmas Sule on alates 2003. aastast kuni käesoleva ajani Eesti Haiglate Liidu esimees, European Hospitals and Healthcare Federation (HOPE) presidendi komitee liige ning Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige.

Veiko Vahula

Veiko Vahula, juhatuse liige, ravijuht

Veiko Vahula sündis Pärnus, lõpetas Pärnu I Keskkooli ja asus seejärel Tartu Ülikooli arstiteaduskonda ravi erialale. 1988-1989 oli ta internatuuris kahes haiglas - Tallinna Mustamäe haiglas ja Tallinna Keskhaiglas, 1989 tuli dr Vahula Pärnu Haiglasse tööle, spetsialiseerudes kardioloogia erialale. 1992 töötas ta peaarsti asetäitjana ravi alal. 2000. a on Veiko Vahula SA Pärnu Haigla juhatuse liige, kelle haldusalas on ravi, õppe ja teadustöö valdkondade korraldamine ning samaaegselt täidab ta ka sisehaiguste kliiniku juhataja kohustusi.

Koostatud/Ajakohastatud 02.07.2024