Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Laste ja noorte vaimse tervise keskus

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus (VTK) osutab peamise tegevusena psühholoogilist nõustamist ja toetavaid teraapiaid eri vanuses lastele ja noorukitele ning lastevanematele.

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskusesse võivad pöörduda kõik, kellel on mure lapse või nooruki vaimse tervise pärast. Selleks võib olla nii lapsevanem, õpetaja, sotsiaal- või lastekaitsetöötaja jt ning loomulikult ka laps või nooruk ise. Probleeme võib olla erinevaid – käitumisprobleemid, ärevus, pereprobleemid, sõltuvused, meeleoluhäired, raskused suhtlemisel jm. Igale murele püütakse leida sobiv lahendus, sest teenuseid abistamiseks on erinevaid: vanemate nõustamine, psühholoogiline nõustamine, loovteraapia, pereteraapia ja võrgustiku nõustamine. Kui probleem vajab meditsiinilist sekkumist, siis saab abi ka psühhiaatriakliinikust.

Lisaks teenustele korraldab keskus ka erinevaid koolitusi lapsevanematele ja lastega kokkupuutuvatele spetsialistidele ning viib läbi grupiteraapiaid, töötubasid ning tugigruppe.

Keskusesse saavad pöörduda Pärnumaa elanikud, teenused on rahastatud Pärnu linna ja Pärnumaa omavalitsuse liidu kaudu.

Pärnumaa elanikele on keskuse teenused tasuta ja pöördumiseks ei ole vajalik saatekiri, puude olemasolu, rehabilitatsiooniplaan ega teise asutuse suunamine.

Pöördumiseks vaata juhiseid kontaktide lehel.

Koostatud/Ajakohastatud 18.05.2021