Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Prindi

Õendus-ja hoolduskeskus

 

Pärnu Haigla õendus-ja hoolduskeskus pakub ravi, õendusabi ja hoolduse jätkamise võimalust patsientidele, kelle tervislik seisund ei võimalda neil iseseisvalt toime tulla oma igapäevaeluga. Pärast raske haiguse põdemist ja samuti kõrgest east tingituna, võivad patsiendile jääda püsivad tervise muutused ning täielik paranemine ei ole alati võimalik. Sellisel juhul soovitame patsiendile pärast aktiivravi ka iseseisvat statsionaarset õendusabi , et enne kojuminekut hoolitseda tema seisundi stabiliseerimise eest, taastada optimaalne füüsiline aktiivsus, leevendada vaevusi ja koos lähedastega leida võimalusi parimaks toimetulekuks koduses  või muus keskkonnas.

Õendusosakonnas on statsionaarset teenust vajavad patsiendid, kes saavad ööpäevaringset õe ja hooldaja teenust. Igale patsiendile koostatakse õendusplaan Sealjuures arvestatakse patsiendi tervislikku seisundit ja  toimetulekut igapäevaste eluga.

Õendusabi teenuste hulka kuuluvad haigusi ennetavad ja tervist säilitavad tegevused, patsiendi väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ja võimaluse korral selle parandamine, stabiilses seisundis haigete pikaajaline ravi ja toetamine õendustegevuse kaudu, õendusalane nõustamine ning surijale õendusabi osutamine.

Arst konsulteerib õendusosakonnas viibivat patsienti 1 kord nädalas. Osakonnas töötab füsioterapeut ja sotsiaaltöötaja.

Abistame patsienti:

 • kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi (näiteks operatsiooni või muu haiguse tagajärjel), et koduses keskkonnas   iseseisvamavalt või  abiga toime tulla,
 • kellel kodune õendusabi võimaldab ennetada haiglaravile sattumist,
 • kellel kaasnevad krooniliste haigustega terviseprobleemid (näiteks nahahaavandid, lamatised, valu, liikumispiirangud). 
 • kellel on haiguse või puude tõttu raske iseseisvalt tervishoiuasutust külastada (koduõendus)
 • kes vajab pikemaajalist õendusabi, mida pereõde ei suuda kindlustada

 

Teenuse eest tasub Tervisekassa 85 % ulatuses, omaosalus voodipäeva eest 15 % .  Raskes majandusolukorras elavad inimesed saavad taotleda osalist omaosaluse kompenseerimist vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestutud korrale.

Õendus osakonda  suunamiseks on vaja ravi- või perearsti saatekirja suunamiskiri õendusabiteenusele ja pere- või aktiivravihaigla õe epikriisi.

 

Osakonnas on võimalik teha lihtsamad vere- ja uriini analüüsid, muid uuringuid  ei teostata.  

Osakonda  saabumine:

Palume kaasa võtta:

 • spetsiifilised krooniliste haiguste ravimid (näiteks parkinsoni, diabeedi ravimid, verevedeldajad jne), mida kasutate pidevalt,
 • Teie käes olevad viimaste uuringute ja analüüside andmed,
 • sokid, sisejalanõud (soovitavalt kinnised sussid),
 • isiklikud hügieenitarbed: hambahari, meestel habemeajamisevahendid

 

Haiglasse kaasa võetud dokumendid, raha ja muud väärtesemed tuleb anda hoiule osakonna seifi. 
Hoiule andmata väärtesemete eest osakonna personal ei vastuta.

Sobiv kellaaeg haiglasse saabumiseks on  kell 11.00-15.00

Külastamine  igapäevaselt kell 11.00-18.00

 • sügistalvisel perioodil vajalik vahetusjalatsid või kaitsesussid (võimalus osta  I korruse sekretäri juurest tööpäevadel
 • sõltuvalt aastaajast ja patsiendi seisundist võimalus viibida osakonna õuealal (vajalik isiklik üleriietus ja peakate) 

 

Teenuse ajal on võimalik saada sotsiaalnõustamist. Sotsiaaltöötaja täidab või aitab täita vajalikke dokumente ja edastab need vastavasse ametiasutusse. Patsiente nõustatakse järgmistes küsimustes:

 • abivahenditeenuse taotlemine,
 • koduteenuse taotlemine,
 • hooldamine perekonnas,
 • hooldamine hoolekandeasutuses,
 • mitmesuguste sotsiaaltoetuste taotlemine.

 

Haiglas võib tarvitada kaasavõetud või külastajate poolt toodud toitu, mida saab hoida osakonna külmikus oma nime ja palatinumbriga märgistatult. Personalil on õigus hävitada märgistamata ja säilitustähtaja ületanud toit.

Teenuse kestvus sõltub patsiendi tervislikust seisundist, kuid on keskmiselt 1 kalendrikuu. Osakonna kontaktid

Hooldekodu pinnal osutame üldhooldusteenust 20-l voodikohal. Klientide hulka kuuluvad ka erinevas haigusstaadiumis dementsussündroomiga inimesed.

SA Pärnu Haigla Õendushoolduskeskuse teenuskoha maksumus

Asukoht