Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Triaaž

Triaaži teostab vastava koolitusega triaažiõde, kes esitab Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning (vajadusel) mõõdab vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määrab õde Teie triaažikategooria ja vajadusel suunab Teid ootesaali.

Teavitage kindlasti triaažiõde, kui Teie seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda EMO-st. Edasisteks uuringuteks võib olla vajalik Teie söömata ja joomata olek. Konsulteerige eelnevalt triaažiõega, kui soovite vahepeal midagi süüa või juua.

Kui Teie terviseprobleem ei ole EMO-s käsitletav, antakse Teile soovitused kuhu pöörduda, et oma probleemile lahendus leida.

Palun arvestage, et EMO-s teenindatakse patsiente vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte osakonda saabumise järjekorras.

Abivajamise kiiruse määramist tervisliku seisundi alusel nimetatakse triaažiks.

Värv

sisu

Eeldatav aeg arstiabini

Punane

patsiendi seisund on eluohtlik, vältimatu kohene abi.

KOHE

Oranž

patsiendi seisund on potentsiaalselt eluohtlik, vajab kiiret abi.

0-15 min

Kollane

haige vajab küll kiiret abi, kuid hetkel pole seisund eluohtlik.

Kuni 30 min

Roheline

Oht patsiendi elule puudub. Vaevus või tervisemure on tekkinud päevade nädalate või isegi kuude eest.

Kuni 180 min

Sinine

Patsient ei vaja erakorralist abi ja tema terviseseisund ei kvalifitseeru eelnevate triaažikategooriate alla.

Kuni 240 min (6 tundi)

 

Triaažikategooriale vastav arstiabi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal on hõivatud eluohtlikus seisundis patsientidega ja Teie seisund ei ole eluohtlik. Patsiendi käsitlus EMO-s võib pikeneda ka siis, kui Teie terviseseisundi hindamiseks ja ravi osutamiseks määratakse uuringuid ja koostatakse raviplaan ning kaasatakse teisi arste – konsultante, kuna konsulteerima kutsutud arst võib olla hõivatud samaaegselt erakorralise ravitööga teises osakonnas.

Koostatud/Ajakohastatud 12.06.2024