Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Sotsiaal-ja rehabilitatsiooniteenused

Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistus korraldab:

  • kvaliteetset tervishoiu sotsiaaltööd erinevates struktuurüksustes;
  • rehabilitatsioonialast tegevust;
  • laste ja noorte vaimse tervise keskuse (VTK) toimimist. 

 

Eelnevast tulenevalt hõlmab teenistuse töövaldkond laiemalt integratiivsete teenuste korraldamist ja ravil olevate inimeste tervislikust seisundist või tegevusvõime piiratusest tulenevalt tekkinud või võimendunud sotsiaalsete probleemide lahendamist. Rehabilitatsioonimeeskondade töö korraldamine, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist on samuti teenistuse korraldada. Erilise tähelepanu all on ka lapsed ja noored, kellele suunatud tegevused toimuvad jätkuvalt VTK kaudu, mille eesmärgiks on ambulatoorsete vaimse tervise teenuste korraldamine, arendamine ja osutamine.

Teenistuse koosseisu kuuluvad sotsiaaltöötajad, rehabilitatsioonispetsialistid, psühholoogid, juhtumikorraldajad ja paljud teised oma eriala spetsialistid. Eelnevalt toimisid vastloodud teenistuse tegevused psühhiaatria ja sisekliinikute koosseisus, kuid uus teenistus loob tingimused veelgi kvaliteetsemate ja kaasaegsemate sotsiaalteenuste osutamiseks Pärnu Haiglas kliiniliste tervishoiuteenuste toetuseks. Sotsiaalravi rakendamine pakub võimaluse hoida kokku ravipersonali tööaega, vähendada patsiendi statsionaarse ravi kestust ning psühhosotsiaalsetest ja sotsiaalmajanduslikest teguritest tingitud retsidiive.

Koostatud/Ajakohastatud 28.08.2023