Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

30. jaanuar 2023

Koostöös peitub jõud

koostöö

Reedel, 27. jaanuaril toimus Pärnu Haiglas Ainaži suurõnnetuse lahendamise asutuste vaheline koostööseminar.

26. novembril 2022.a. toimus Läti Vabariigis Ainaži lähedal ( ca 2-3 km Eesti piirist) liiklusõnnetus, kus põrkasid kokku veoauto ja tellimusvedu teinud buss reisijatega.  Tegemist oli paljude kannatanutega sündmusega, kuhu Eesti poolelt reageerisid kiirabi, pääste- ja politseiressurss.

Terviseameti tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna nõuniku Kalev Pahla jutu järgi pidas Terviseamet vajalikuks ning rääkis läbi Häirekeskuse, Pärnu Haigla ja teiste regiooni jõustruktuuridega (pääste, politsei),  et oluline on korraldada erinevate sündmusele reageerinud osapoolte vaheline arutelu ja leidsime sobivaimaks seminari vormi. 

Reedel, 27.jaanuaril toimus Pärnu Haiglas Terviseameti kokku kutsutud asutuste vahelise koostöö seminar, kus arutatigi läbi möödunud aasta novembris Läti piiri ääres toimunud suurõnnetusest saadud kogemused. Kohal olid nii Pärnu Haigla, Terviseameti, Häirekeskuse, Politsei, kui ka Päästeameti esindajad, kes kõik andsid ülevaate oma tegevustest ja sündmuse käigus toimunud kitsaskohtadest ning õppetundidest, et tulevikus koostöö veelgi efektiivsemalt sujuks ning vajalikud parendused saaksid rakendatud juba ennetavalt. Seminaril oli võimalus osaleda nii kohapeal, kui ka üle veebi jälgida ettekandeid.

SA Pärnu Haigla juhatuse esimehe Urmas Sule sõnul on erinevaid kriisisituatsioone, mida lahendada tuleb meie elus aina rohkem. Inimestele kriitilistes olukordades abi andmiseks on äärmiselt oluline Pärnu Haigla hea koostöö nii Häirekeskuse, Politsei, Päästeameti kui ka Terviseameti ja teiste kriisistruktuuridega. Keerulistes olukordades teineteise mõistmine ja usaldusel baseeruv koostöö on selleks võtmetähtsusega. Haigla poolt täname kõiki koostööpartnereid!