Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

Voodipäevatasud

Voodipäevatasu võtmine

  • Voodipäevatasu võetakse Pärnu Haigla statsionaaris tervishoiuteenust saanud või ravil viibinud kõigilt isikutelt iga haiglas oleku ajal alanud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi korral.

  • Voodipäevatasu suurus on 2,50 eurot.

 
Voodipäevatasu ei võeta:

  • intensiivravi osutamise aja eest;

  • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi korral;

  • statsionaarse eriarstiabi osutamisel alaealistele kuni 18. eluaastani ning raske ja sügava puudega lapse hooldajalt lapse puuet tõendava dokumendi alusel;

  • tahtest olenematu vältimatu statsionaarse psühhiaatrilise abi korral;

  • puudega isikutelt statsionaarse psühhiaatrilise abi korral, kellel on tuvastatud puue, osaline või puuduv töövõime;

  • ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste statsionaarse ravi korral (aktiivse tuberkuloosi põdejatelt);

  • omaosalusmääraga statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamise korral;

  • päevaravi teenuste korral.

 

Kuidas toimub maksmine?

Voodipäevatasu maksmine toimub kliinikute ja meditsiiniliste teenistuste statsionaarsetes osakondades aadressil Ristiku 1.

Haiglast lahkunud patsiendid peavad tasuma voodipäevatasu haiglast lahkumise päeval. Voodipäevatasu kohta esitatakse patsiendile arve ja patsient tasub voodipäevatasu sularahas või kaardimaksena statsionaarsete osakondade töötajate juures.

Koostatud/Ajakohastatud 28.03.2022