Navigate to content
Text size
Line height
Contrast
Print

15. June 2021

Enampakkumise Ristiku kaubandus- ja teeninduspinna üürile andmiseks

Taastusravi- ja heaolukeskus

Enampakkumise objektiks on Pärnus Ristiku tn 1, Pärnu, taastusravikorpuses asuv äripind E106.

Objekti üldpind on 42,5 m2 , mille plaan on lisatud käesoleva dokumendi lisa 2 üürilepingu projektile. Objekti sihtotstarve on ortopeediliste tervisetoodete/teenuste müük.

Üürilepingu periood 09.07.2021- 08.07.2026.

Üüri enampakkumise alghind on 960,00 (üheksasada kuuskümmend) eurot kuus. Üüritasu sisaldab kõrvalkulusid vastavalt üürilepingu projektis (lisa 2) nimetatud tingimustele. Üüritasule ei lisata käibemaksu.

Objekti allüürile andmine on lubatud vastavalt üürilepingu tingimustele.

Konkursi kohta täiendavate selgituste saamiseks ja objektiga tutvumiseks kontakteeruda kirjalikult e-posti aadressil ph@ph.ee.

Pakkumus esitada pakkuja esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatult 17. juunil 2021 a. kell 11.00 aadressil ph@ph.ee.