Navigate to content
Tekstin koko
Viivankorkeus
Kontrasti
Tulosta

Hätäpotilas

Jos tarvitset ensiapua, soita 112 tai mene onnettomuus- ja ensiapuosastolle. Hätäosasto (ED) tarjoaa sisä-, trauma-, leikkaus-, gynekologista hätäapua aikuisille ja lapsille ympäri vuorokauden.

ED: ään tullessasi sinun on otettava huomioon jono ja olosuhteiden vakavuus, koska vaikeissa olosuhteissa olevat ihmiset ovat etusijalla. Pysyvien asukkaiden lisäksi sairaala palvelee myös ihmisiä muista maista, turisteja, terveyskylpylöiden ja lepokotien vierailijoita sekä ulkomaalaisia.

Eurooppalainen sairausvakuutuskortti. Toisessa EU: n jäsenvaltiossa vakuutetulla henkilöllä on oikeus lääketieteelliseen apuun vieraillessaan Virossa, kun taas terveyspalveluiden tarve on perusteltava lääketieteellisesti ja toisessa EU-jäsenvaltiossa vakuutetun odotettavissa oleva aika viettää Virossa ja tulos terveydenhuollon palvelu on otettava huomioon. Lääketieteellisen avun laajuus noudattaa Euroopan neuvoston asetusta N: o 1408/71 ja sen täytäntöönpanoasetusta N: o 574/72, jotka koordinoivat eri maiden sosiaaliturvajärjestelmiä. Tämän asetuksen mukaan Viro on velvollinen hoitamaan toisessa EU: n jäsenvaltiossa vakuutettuja henkilöitä samalla, kun he saavat lääkinnällistä apua Virossa väliaikaisen oleskelunsa aikana, samoin kuin Viron sairausvakuutuskassa vakuutettuja.

Tarvittavat asiakirjat EU: ssa vakuutetulle henkilölle tarvittavan lääketieteellisen avun saamiseksi ovat voimassa olevat vakiomuotoiset todistukset, jotka on antanut toisen EU: n jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Eurooppalainen sairausvakuutuskortti (tai kortin korvaava todistus)
E 112, E 123

Potilaat, joilla on eurooppalainen sairausvakuutuskortti (EHIC) tai kortin korvaava todistus, saavat maksutta ensiapupalvelua. Sinun pitäisi maksaa vain vierailumaksu 5 EUR

Lisätietoja sairausvakuutuskysymyksistä on Viron sairausvakuutuskassassa tai Euroopan komission verkkosivulla.

Created / updated at 16.06.2021