Navigate to content
Teksti suurus
Reakõrgus
Kontrast
Vaegnägijale

Infotelefon 447 3301

COVID-19 info

Tõkestamaks COVID-19 levikut ning kaitsmaks oma patsientide ja haiglatöötajate tervist, palume lähtuda järgnevatest juhistest.

 

Vastuvõtule tulemine

Vastuvõtud toimuvad kõigil erialadel tavapäraselt. Muudatuste korral võtame Teiega ise ühendust.

Haigena jääge koju! Ärge tulge vastuvõtule, uuringutele, protseduuridele, kui tunnete viirushaigusele iseloomulikke tunnuseid (köha, nohu, palavik).

Teavitage haigestumisest, helistades telefonil 4473300

Võtke uuesti ühendust, kui olete tervenenud ja aitame leida Teile uue sobiva vastuvõtuaja. Haigestumisest andke esimesel võimalusel teada ka oma perearstile või helistage juhiste saamiseks perearsti nõuandeliinile 1220.

Haiglasse sisenemisel tuleb läbida uksel triaaž, teostada käte antiseptika. Hoonesse sisenemisel kannavad patsiendid ja nende saatjad maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.

 

Haigla- ja päevaravi

Patsientide testimine SARS-CoV-2 suhtes:

  • Ei testita asümptomaatilisi patsiente, keda loetakse COVID-19 suhtes immuunseks. Samad kriteeriumid immuunseks lugemisel kehtivad ka tugiisikute ja saatjate testimisvajaduse hindamisel.

  • Kõigile COVID-19 suhtes mitteimmuunsetele ja/või respiratoorste sümptomitega patsientidele tehakse SARS-CoV-2 analüüs allkirjeldatud juhtudel.

  • COVID-19 suhtes immuunsetel, kellel esinevad võimalikule respiratoorsele viirusinfektsioonile viitavad tunnused võetakse SARS CoV-2 RNA analüüs üldistel alustel. 

 

Pärnu Haigla poolt suunatavatel haigetel võtame SARS-CoV-2 analüüsi 24-72h enne plaanilist operatsiooni, protseduuri, endoskoopiat, hospitaliseerimist aktiivravisse, taastusravisse, õendushooldusesse ja hoolekandesse, samuti statsionaarsetelt rehabilitatsiooni klientidelt. Sisehaiguste kliiniku regulaarselt päevaravi saavate patsientide testimine korraldatakse personaalselt koostöös meie raviarsti ja infektsioonikontrolliüksusega.

Patsiendi saatjad (nt lapsevanemad), kes jäävad Haiglasse koos hospitaliseeritava patsiendiga, testitakse SARS-CoV-2 suhtes üldistel alustel. Testima ei pea asümptomaatilisi saatjaid SARS-CoV-2 viirusnakkuse põdemisele järgneva 6 kuu jooksul ega asümptomaatilisi täielikult vaktsineeritud saatjaid juhendis kirjeldatud juhtudel.

Kordustestitakse 3. haiglaravi päeval SARS-CoV-2 suhtes negatiivse analüüsi andnud patsiente, kes kuulusid testimisele Haiglasse saabumisel. Rakendatakse patsientidele, kes on haiglasse saabunud alates 02.08.2021. Erisused on PSÜH-s tulenevalt osakonna töö eripärast.

Jätkuvalt toimub vajadusel täiendav testimine ehk kui patsiendil tekivad Haiglas viibimise ajal respiratoorsed sümptomid või uus palavik.

Alates 03.08.2021 on muutunud COVID-testimise kabineti asukoht: uus asukoht on D120. Testimine toimub kellaaegadel 8.20-12.00.

Statsionaari patsiendid viibivad oma palatis. Patsiendid ei lahku palatist ilma meditsiinipersonali loata (ka ei külasta R-Kioskit ega liigu ka majast välja), patsiendid ei viibi osakonna puhketubades, toitlustamine toimub palatis.

Röntgenuuringute teostamine respiratoorsete sümptomitega patsientide

Respiratoorsete sümptomitega patsiendid peaksid võimalusel olema enne röntgenuuringule saabumist testitud, respiratoorsete sümptomitega patsiente oodatakse röntgenisse E-R kell 15.00-18.00.

COVID-19 patsiendid saabuksid etteregistreerimisega (perearst broneerib aja kas haigla infosüsteemis või tel 447 3561)  E-R kell 15.00-18.00.

 

Rasedus ja COVID-19

Vastsündinute ambulatoorsed visiidid nende järelkontrolliks on lubatud kahe saatjaga. Raseduse ultraheliuuringute juurde on lubatud saatjana üks terve täiskasvanu.

COVID-19 suhtes mitteimmuunsele sünnitajatele tehakse SARS-CoV-2 RNA analüüs.

Haiglasse sünnituse juurde lubatakse üks terve tugiisik, kelleks võib olla lapse isa või muu lähedane sama leibkonna pereliige, kes on täitnud COVID-19 tervisedeklaratsiooni patsiendile/saatjale (VPH2.1.19.1.) (kõik eitavad vastused), COVID-19 nakkusega seotud eriolukorra ajal sünnitaja tugiisiku nõusolekuvormi , läbinud kehatemperatuuri kontrolli ja juhul, kui ta on COVID-19 suhtes mitteimmuunne, on andnud lisaks ka negatiivse SARS-CoV-2 RNA analüüsi.

Sünnitoetajaid (doulad) ja teisi leibkonnaväliseid tugiisikuid sünnitusosakonda ei lubata.

Sünnitaja pereliiget keisrilõike juurde ei lubata.

Testimisele kuuluv tugiisik võib siseneda sünnitusosakonda alles negatiivse SARS-CoV-2 RNA analüüsi vastuse saabumise järgselt. Sünnituse tugiisiku testimine on tasuline teenus ja ta peab selle eest ise maksma. Aktsepteeritud on ka kuni 72 h jooksul enne saabumist võetud SARS-CoV-2 RNA analüüsi dokumenteeritud andmed. Kui selgub, et sünnitaja või tugiisik on SARS-CoV-2 RNA positiivse testitulemuse andnud, sünnitaja tugiisikut sünnitusosakonda ei lubata ja ta peab haiglast lahkuma.

Sünnitaja pereliikmel ei ole lubatud vahepealsel ajal haiglast lahkuda ning ta kannab maski üldistel alustel.

Pereliige võib sünnitusjärgselt viibida perepalatis tingimusel, et haiglas viibimise ajal püsitakse perepalatis ja haiglast lahkumisel tagasi pöördumine ei ole lubatud. Samuti ei lubata pereliikmeid intensiivravi- ja üldpalatisse.

 

Lähedasele

Haiglaravil viibivate patsientide külastamine ei ole lubatud. Külastamine on võimalik vaid erandkorras – väga raskete haigete puhul. Erandkorras külastamine on võimalik raviarstiga kokkuleppel ja raviarsti loal. Erandkorras külastamisel võimaldatakse külastust korraga mitte rohkem kui ühele inimesele. Külastuse ajal peab järgima hajutatuse nõudeid.

Patsiendid saavad hoida kontakti oma lähedastega virtuaalsete vahendite kaudu (Skype, FaceTime ja/või telefon jm); vajadusel personal nõustab ja abistab patsiente nendes toimingutes.

Külastuse kellaaeg on eelnevalt personaliga kokku lepitud ja saab toimuda ajavahemikus kella 13-16, kui haigla peasissekäik on avatud.

 

Pakkide saatmine 

Haiglaravil olevatele patsientidele on lubatud saata väikepakke. Pakk või väikesaadetis peab olema korrektselt pakitud ja peale peab olema selgelt ja loetavalt kirjutatud: patsiendi ees- ja perekonnanimi, osakond, palati number.

Pakk või väikesaadetis tuuakse:

  • Haigla peahoones viibivatele patsientidele infolauda;

  • Ravi tn 2 õendushoolduskeskuses (ÕHK) viibivatele patsientidele Ravi tn 2 infolauda;

  • PSÜH-s viibivatele patsientidele PSÜH erakorralisse vastuvõttu;

 

Pakke võetakse vastu tööpäeviti vahemikus 12.00-14.30 ning üksustesse laiali jagamine toimub Haigla peahoones samal päeval ning ÕHK-s ja PSÜH-s vastavalt osakonna töökorraldusele

 

Covid-19 vaktsineerimise info on leitav siit

Koostatud/Ajakohastatud 18.08.2021